Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Peda-Logical

TAALONDERSTEUNING

Omdat enkel mondigheid vaak niet volstaat...

Spellingslessen lager onderwijs

Vaak schort er wat aan de beheersing van de spellingsregels en voor ouders zijn die zo vanzelfsprekend geworden, dat het moeilijk wordt hier inzicht in te bieden. Tijdens onze spellingslessen leren we leerlingen hoe ze de regels moeten begrijpen, toepassen en integreren. Klik op de foto hiernaast voor meer info. 

Dictielessen

Uitspraak is erg belangrijk in onze huidige maatschappij. Zowel op school, maar ook daarna is het belangrijk aan de uitspraak te werken. Wij bieden een compleet pakket dictie aan zowel voor schoolkinderen als volwassenen. 

Klik op de foto hiernaast voor meer info.